Visdatabas

Publiceringsprinciper

Allmänna ederingsprinciper

Omfattning
Webbplatsen folkvisa.se utvecklades 2008-2010 som en del av projektet ”Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader”. I första hand bearbetades material ur George Stephens manuskriptsamling i Växjö stadsbibliotek (GSMS), men den ursprungliga tanken var att även andra folkliga visor skulle publiceras. Till allra största del innehåller folkvisa.se material ur GSMS.

Variantbeteckningar
I de fall flera varianter av en visa publiceras på folkvisa.se tilldelas dessa bokstavsbeteckningar från a till z. Bokstavsbeteckningarna markerar endast att det rör sig om en variant till en bestämd visa och införs så snart mer än en variant till denna föreligger.

I fråga om genren medeltida ballader ansluter folkvisa.se till det beteckningssystem som infördes av utgivarna till det tryckta samlingsverket Sveriges medeltida ballader. Verket omfattar samtliga de 263 balladtyper som var kända när samlingens sista band utkom (band 5:2 utgivet år 2001). Utgivarna valde av utrymmesskäl att begränsa det antal varianter inom en bestämd balladtyp som skulle publiceras till 25 stycken. Dessa varianter betecknades med versalerna A–Z. I de fall mer än 25 varianter av en viss balladtyp var kända förtecknades dessa under rubriken ”Ej avtryckta” och betecknades med dubbelversaler (AA, AB–ZZ). Den ballad som är känd i flest varianter, SMB 164 Herr Peder sjöresa, omfattar således i Sveriges medeltida ballader dels 25 tryckta varianter A–Z, dels källhänvisningar till ytterligare 322 varianter betecknade AA–MV. Sammanlagt 347 varianter av Herr Peders sjöresa var således kända för utgivarna av SMB.

Genom fyndet av ytterligare en variant av Herr Peders sjöresa i George Stephens manuskriptsamling (GSMS) på Växjö stadsbibliotek är det totala antalet kända varianter nu 348. Den nya varianten finns publicerad på folkvisa.se under beteckningen SMB 164 MX Herr Peders sjöresa. Här finns numera också två tidigare ej avtryckta varianter av visan publicerade – varianterna AF och AG. Detta speglar ett beslut taget inom projektet Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader som innebar att de ej avtryckta balladvarianter (enligt SMB) som fanns som avskrifter i GSMS publicerades på folkvisa.se.

Utgivarna av SMB använder beteckningen variant både för de huvudgrupper inom en balladtyp som de betecknade med versaler (A–Z) och för versioner av visor som kunde betraktas som hörande till en sådan huvudgrupp. För huvudgruppen SMB 164 A gäller således att inte mindre än 5 närbesläktade uppteckningar av visan föreligger. De skiljer sig något åt och tecknades upp vid olika tillfällen under tidsspannet 1630–1849. För att skilja dem åt gav SMB-redaktionen dem underbeteckningar med gemena bokstäver a–z. De olika versionerna/varianterna inom huvudgruppen SMB 164 A har således betecknats SMB 164 Aa, Ab, Ac etc. I projektet Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader infördes i stället beteckningen variantfamilj för dessa huvudgrupper. SMB 164 A (med varianterna Aa–Ae) liksom den nya SMB 164 MX är således olika variantfamiljer inom balladen Herr Peders sjöresa.

Faksimil av skriftliga källor
Publiceringen av en visa på folkvisa.se åtföljs som regel av faksimil av den skriftliga källa som publiceringen utgår från.

Nästa >>> Edering av vistexterna


Detalj ur kalkmålning i Odensala kyrka, Uppland, utförd av Albertus Pictor under åren 1480–1500. Foto: Tommy Olofsson.