Visdatabas

Sök visor i databasen

Sök visor inom kategorierna Äldre episka visor (medeltida ballader, Yngre episka visor (efterklangsvisor), Skämt- och nidvisor eller Sånglekar.
Sortera kolumnvis - klicka/peka på en rubrik. Öppna en visa i databasen med länken från ID eller Titel. Ladda om sidan (F5) för ny sortering.


Viskategori Typ ID Titel Textbörjan / Strof 1 Melodi
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 12 Hb Jungfrun förvandlad till lind Välvast du Ek, och välvast du Björk, / Så liten en stund; / För alltid står du så grön som en lök. / Jag talar nu vid mitt sötaste lif, om en afton. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 15 AGa Redeborg och Gullborg Herting Liljebrand han tjente på Konungens gård / Uti lunden / I femtan wickor och dertill ett år. / För den han sig har tingat i sin ungdom. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 19 Ab Agneta och havsmannen Agneta går sig på sjö-bryggan ut, / Och Hafs-mannen henne med ögonen fick se. / — Hå! hå! hå! / Och Hafs-mannen henne med ögonen fick se. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 20 CX Näcken bortför jungfrun Der bodde en herre på Östervalla hed, / Han hade tre döttrar och granna voro de, / — Med den äran. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 21 Db Ungersven och havsfrun Och Hafsfrun hon går sig allt öfver en bro, / Med röda guld-strumpor och målade skor. / — Men linden hon gror allt under de fagraste lunder. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 22 Ob Harpans kraft Och bud kom det för Herr Peder in: / "Liten Kerstin sitter och gråter, lägger handen under kinn." / — Min hjerteliga kär, hjerteliga kär, / Håller eder uti väl-tro, i väl-tro! Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 AFb Havsfruns tärna Der bodde en Konung uti Engeland / Medan man ligger hviler uti sjööen / Han hade en Son, som hette Hillebrand / Jag kommer väl igen, innan skogen står i löfven. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 AG Havsfruns tärna Liten Therna hon gångar sig åt sjöastrand, / Blåser kalt, Blåser kalt, kalt väder ifrån sjön. / Der stod sjöna hafsfrun och räckte na sin hand, / Blåser kalt, Blåser kalt, kalt väder ifrån sjön.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 AH Havsfruns tärna Hertigen gick för sin moder att stå; / Blåser kallt kallt väder ifrån sjön. / "Har jag ej haft en syster så båld?" / Blåser kallt kallt väder ifrån sjön. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 AJ Havfruens tærne Hertingen rider sig åt hafsstranden ut / — Blåser kallt, kallt wäder ifrån sjön — / Då fick han se hvar ( hafsfrun) haffrun hon sam. / — Blåser kallt, kallt wäder ifrån sjön. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 CG Havsfruns tärna Och dig så vill jag gifva min gångare huit, / blåser kallt, kallt väder ifrån sjön; / om jag den tärnan finge se; / blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 24 BD Den bergtagna Pel Elfven tog jungfrun uppå sin bak / — löfven trilla under linden — / så lunkar åt hafvet i fullan godt mak / — för hon bar löndeligen sorgen.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 33 AB Styvmodern Der bodde en Herre uti vår stad / han fäste sig vid fru Silver i lag / — För ädela mö och skön jungfru. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 33 BR Styvmodern Den herren gaf sig ut till att vandra; / Han vandra så han fäste fru stolts Inge. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 37 AH Jungfru Maria och Jesus Maria hon gångar sig åt Bethlehem in, / Der föder hon då Jesum kära sonen sin.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 39 AEb Sankte Staffan Staffan var en stalledräng stalledräng stalledräng / vattnade sina folar fem folar fem folar fem / — I ra i ra i rallalerara Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 39 FA Sankte Staffan Staffa var en stalle-dräng, stalle-dräng, stalle-dräng; / Vattnar han de fålar fem, fålar fem, fålar fem. / — Leitari, leitari, leitari lara;  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 40 Ab Sankt Göran och draken Loffuat warde Jomfrv maria / och henne welsignade son / jack will eder en vise at queda / hon är giordt om riddar sancto orian Ja *
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 42 DL Liten Karin Och Carin gångar sig åt heden / så fager och så fin, / Der gångar hon hela heden / att söka sin gelik. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 43 AC Maria Magdalena Helena hon gångar sig till källare-bro, / — Solen skiner vida; — / Till henne kom vår Frälser-man, / — Allt under linden den gröna.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 70 AI Herr Karl och klosterjungfrun Herr Karl till sin fostermor gick, / Och frågade henne om råd: / "Hur skall jag sköna jungfrun / I vakstugan kunna få?" / — Herr Karl sofver allena!  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 70 BR Herr Karl och klosterljungfrun Herr Carl han gångar på golfvet, / Han kammar och krusar sitt hår. / Han ville så gerna gifta sig, / Han visste sig ingen råd! Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 72 ABa Rudegull seglar bort med sin trolovade Och Riddaren han talte till unga Hillevi: / "Hur länge vill du vänta om jag bortreser nu?" / — Ibland rosor. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 72 Db Rudegull seglar bort med sin trolovade I femton runda år jag dig vänta månd; / Men kommer du inte då, så väntar jag väl ändå. / — Uti rosor.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 83 AA Rosea lilla Jussæa lille tjente uppå Konungens gård / — med all ära och dygd. — / Och sjelfva Konungen till henne behag får / — I vinnen väl både rosor och liljor  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 86 Gc Broder prövar syster Jungfrun hon gångar sig neder till strand; / Villen I min vän mig trolofva? / Der fick hon se ett skepp som var vändadt mot land. / Me'ns de andra de sofvo. / Än gror linden i fägring. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 97 Eb Riddar Stigs bröllop Så geck jag mig ut till konungens gård, / Så geck jag mig ut till konungens gård, / där fruar och jungfrur de knorla sitt hår, / Så grymmela!
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 101 Ab Jungfru Gunnela och riddar Perleman Stålts Gunilla talte till modren så, - / "Jag skall dricka Jula hos Pallebror i år." / — Det rinner opp de örter i de gröna ängar.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 101 Fb Jungfru Gunnela och riddar Perleman Och det var Jungfru Gundela, / Hon skulle åt kyrkan fara; / Och det var rika Palmer, / Han ville henne våldtaga. / Här opprinner örter af det gröna. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 114 B Trohetsprövningen In kom drängen i kjorteln mjuk. / Foglen sjunger om sommaren. / Om jungfrun vill sörja. Nu är ungersvenn sjuk / För alla små foglar de sjunga väl. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 118 Ac Folke Lagmansson och drottning Hillevi Folke Lagmansson tienar i konungens gård, / och Drottningen honom åstundar; / hon låter honom giöra en kjortel så god, / och virkad af gullet det röda. / — Gud nåde dig Folke liten Lagmanson! / Du skulle med mig af landet bortrymma.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 120 Cb Frillans hämnd Herr Peder han rider på sin moders gård, / För kärlek och tro I hafven till mig, / Men jag skall fara bort och gifta mig, / Låter ingen sofva / Låter ingen sofva i famnen din. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 125 He Ebbe Skammelsson Årsgammal han bodde på Tira, / Han var både mägtig och åld, / Så raska hade han sönerne fem, / De två buro sig illa åt. / För det träder Ebbe Årsgammalsson så mången stig villo.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 132 Fb Dödsbudet Malmgren han sadlar sin gångare grå, / Löndeli' klockor i Helgona-dal, / Se'n rider han sig till konungens gård, / För älsko' så fann man sorgen.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 AF Kärestans död Herr Peder han gick för sin Konung att stå / han gjorde sina böner så mjuka / Kära min Herre ni gifven mig god nåd, / jag har sport mina fästemö sjuka. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 AZ Kärestans död Skön Adelind han tjente på Konungens gård / för guld och för välskurna kläder / Så litet som han åt, så litet som han drack, / Han sörjde för sin käresta var döder.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 BA Kärestans död Olof Fagerlind han tjente på Konungens gård / För guld och för välskurna kläder / Så litet som han åt, han desto mindre drack / Han sörjde sin hjerteliga kära. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 BD Kärestans död Olof Adelin han tjente på Konungens gård / för penningar och välgjorda kläder; / så litet han åt och dess mindre han drack, / för han tänkte på sin hjertelig så kärer.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 BE Kärestans död Olof Adelin han tjente på konungens gård / För pengar och för väl skodda kläder, / Så litet som han åt och dess mindre som han drack / Han tänkte på sin hjertans alldra kära. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 Eb Kärestans död Och jungfrun hon gångar sig till moderen in: / "I bädden mig opp den sängen." / Åh! hej, Åh svei, / Åh suriom rei; / Tantaruliom rei; / "I bädden mig opp den sängen."
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 FFb Kärestans död Det var allt om en Lördags-qväll. / Jag skulle till min käresta rida. / För rummerummemennerej / Jag skulle till min käresta rida.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 FG Kärestans död Jag gick mig ut, en afton sent / Jag visste af alls ingen smärta / Hopp sade jag - Falalla-lalla-la / Jag visste af alls ingen smärta.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 IJ Kärestans död Olof Adelin han tjente på konungens gård, / För guld och för välskurna kläder; / Så litet som han åt, så mycket mindre drack, / Han sörjde sin hjerteliga kära. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 IK Kärestans död Så red jag mig öfver sjumila skog, / der mötte jag min kärestas broder. / För sjung falleralla lallalla lej / Der mötte jag min kärestas broder.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 136 Jc Fästmannen dör "Hvad är det för nytt som på tinge skall fram?" / — Under lide, — / "Jo det är visst att Lagerman är död." / — Så serla om en afton-tide. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 143 Q Stolts Margreta drunknar Fru Margret hon gick uppå gården och var, / Hon tänkte det var hennes allra sista dag; / I ron mig öfver sjön, / I ron mig öfver sjön fram till Åland. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 160 Ic Konung Valdemar och hans syster Konung och drottning de talades vid, / Under lide; / "Säg skole vi göra bröllopp i år?" / Vi ride mellan Roshult och Lide. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 164 AF Herr Peders sjöresa det var en ung Herr Peder / han gick för sin fostermor / att hon skulle säga hvad död han skulle få / som var en Sådan Syndare stor. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 164 AG Herr Peders sjöresa Och inte dör du i sotesäng, / Ej heller så dör du i krig, / Akta dig väl för de böljorna blå, / Att de ej förkorta ditt lif. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 164 MX Herr Peders sjöresa Herr Peder han gångar på golfvet, / Han krusar och kammar sitt hår; / Han frågade sin fostermor, / Hvad död han skulle få? Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 169 Db Klosterjungfrun Truls gifve att Smedgården uti Ryssland vore bränd, / Och alla falska tungor voro döda, / Och att jag hade mig en så fulltrogen vän, / Som ville mig älska till döda.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 172 BS Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin De togo hertig Fröjdeborg ur tornet det blå, / För allt hvad som kärt är i verlden, / Hans hår var grått, hans skägg likaså. / Mig tyckes det är tungt till att lefva. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 173 CO Den bortsålda Manuskriptet har endast noter. Ingen text eller textunderläggning finns. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 177 Ec Per Svinaherde Och liten Kerstin axlar sin kappa blå, / — Hå, hå, hå! — / Så gånger hon sig dit som svina-herden låg. / — Hej hopp far ideli-ra, Hej för alla Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 178 AE Kerstin stalldräng Liten Kerstin hon rider till Skräddare-gård, / Der låter hon afskära sitt fager-gula hår. / — Hon säger hon vill till hofs, att lära rida.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 178 AF Kerstin stalldräng Och liten Stall-dräng har fått en underliga sot, / Hon gör såsom qvinnor, då de små-barn få.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 181 AB Liten båtsman Och Jungfrun sitt'r i buren, / syr silke uppå skinn; / fram kommer der en Gångarpilt, / han träder nu derin. / — Så spela de gulltärning. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 181 Bc Liten Båtsman Jungfrun satt i Kammaren och sydde Gull på skin, / Så kom en lisslan Båtsman der tultandes in. / — Men de spelte de spelte Gulltärning.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 182 AP Liten vallpiga Bondens Getpiga med getterna går vall / — Herren min! — / En visa hon qväda kunde / — Om sommaren / när alla små foglar de sjunga så väl.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 182 AQ Liten vallpiga Inga lilla stod vid qvarnen och mol / Och sang mycket bättre, än göken han gol. / Hur skall jag få sofva hos flickan den väna. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 184 Bb De sju guldbergen Herr Peder han reste till sjöge-strand, / Der alle små snäckor kommo seglandes i land. / — Men hågen han lekte så väl för dem. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Kämpavisor SMB 205 AAb Sven Svanevit Hvad är som skiner klarast uti Konungens sal / Och hvad är det som kläder i den djupaste dal / Hvad är det som gör vägen som tätast / Hvad är det som gör trädet som rätast. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Kämpavisor SMB 215 Cb Orm ungersven Och det var höga Herr Berne-ris. / Han rider till Konungens gård: / "Och lyster de kämpar att strida med mig, / Att vinna det höfviska vifvet?" / — Men än ger löfskogen med allo. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 220 G Den giftaslystna Jag vet väl en flicka som bor i en by, / Väl kan hon spinna och väl kan hon sy, / — för hon får ingen man, det står ej någon råd till.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 224 Db Finn Komfusenfej "God dag, fru Hicka, fru Picka, fru Barbro Bricka, / Jag vill eder sjelfer till hustru ha'. / Det skall du fråga min far om, Konungen i Kei; / "Jag har så gjort", sa' fusson fei. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 229 AA Mjölnarens dotter Det var två drängar som lade upp råd / Hur de skulle mjölnarens dotter få. / Hurr Purr, Karin lilla, Jakob, fallaralej.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 233 AN Bonddrängen och jungfrun Torparen och riddaren de lade råd / hvem skulle rida och hvem skulle gå / — hon trodd'et varit herran — / hvem skulle rida och hvem skulle gå / — under tiden.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 A Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru i vårt lann / tell hänne så fria mång redeligo mann / — din like han är inte kommen ännu
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AA Tiggargubbens brud Det bodd en jungfru så högt uppå land / Till henne så fria mång redlig man
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AB Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru allt högt upp i land; / Till henne så fria mång redelig man. / — Hi, ho! högt upp i land: , : / Till henne så fria mång redelig man.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AC Tiggargubbens brud Och tiggargubben gångar sig på konungens gård, / — I-o, med gullsporrar på — / Och lånar sig en häst med gullsadel uppå. / — I-o, med gullsporrar på.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AD Tiggargubbens brud Det bodde en fröken så högt upp i land. / Till henne så friade en riddersman; / — Lite likare och lite rikare var ej kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AE Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land / Hon hade så mången en friareman / — Eder like är väl icke kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AF Tiggargubbens brud Där bodde la en flicka så vitt ut på strand, / Till henne så friade varendaste man, / Sjung hej och sej! Så vitt ut på strand, / Till henne så friade varendaste man.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AG Tiggargubbens brud Dä bodde en jumfru så högt uppå land / til henne så fria mång riddersman
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AH Tiggargubbens brud Fanteguten skulle ut å frie / — Hej kon-fa-li fallali fal-lej — / Han lånte sej så han skull få rie / — Hej konfalli fallallila Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AI Tiggargubbens brud Där bodde en flicka så högt upp i land, / Till henne så friade mången bra man, / — Lika riker han var välkommen ändå.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AJ Tiggargubbens brud Där bodde en jungfru vid allfara-strand, / Till henne så friade två krigsmän så rik, / Den ene gav hon korgen, den andre har hon svikt.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AK Tiggargubbens brud Och var haver du din åker och din äng / och dina tolv pigor som bädda din säng? Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AL Tiggargubbens brud "Där haver jag ett slott utav bly, / som du skall få spatsera uti; / — telantelantelinte la.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AM Tiggargubbens brud På Hässleholm där bodde / en adelsman så rik / På guld och på penningar / fanns ingen honom lik
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AN Tiggargubbens brud Och tigger-gubben stod vid jungfruns grind / och stod och skrytade om rikedomen sin / — héj - du - réj - du - lá - dú - rá - lá - léj. / han stod och skrytade om rikedomen sin.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AO Tiggargubbens brud Tiggemannen stod och tänkte sig om / Hur han skulle skryta utav sin rikedom
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AP Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru vid "älvade" strand / till henne det friade en redlig man, / till henne det friade en rättare rik, / den ene gav hon korgen / den andre gav hon stryk, / — lej lo, en rättare rik, — / den ene gav hon korgen / den andre gav hon stryk.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AQ Tiggargubbens brud Tiggergubben gångar sej på jungfrunes går'( d) , / Å sköna jungfrun ute mä tiggergubben går. / — Hi ho, på jungfrunes går'( d) ! / Å sköna jungfrun ute mä tiggergubben går.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AR Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru vid Hardeberga strand / Till henne så friade en redelig man / — Tralalilalalala-tralalalilalilej — till henne så friade en redeliger man / -----
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AS Tiggargubbens brud Och fanten han satte säg på sin stock, / — hopp fanteri å rallan li lej, — / han ågde inte skjortefille på sin kropp / — hopp fanteri å rallan li lej
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AT Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru så högt upp i land. / Dit friade riddare, dit friade adelsmän. / — men kärleken var intet kommen än — Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AU Tiggargubbens brud Upp i landet haver jag en gård utav bly. / Behagar sköna jungfrun komma spatsera däruti? / — Litet rikare varder jag väl kommand än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AV Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land / Till henne så fria mång redeliga man. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AX Tiggargubbens brud "Väl haver jag ett slott utav bly; / Behagar sköna jungfrun spatsera däruti? / — Rätta läkaren är inte kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AY Tiggargubbens brud Där bodde en jungfru så högt upp i land / Där friade till henne mång redelig man / — hy å högt upp i land — / där friade till henne mång redelig man
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AZ Tiggargubbens brud Och aldrig har jag haft något slott utav bly, / och aldrig har jag slitit någon skjorta som var ny. / — Rika friaren är inte kommen ännu. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 B Tiggargubbens brud Det bodde en Jungfru så högt upp i land, / Till henne så fria' mång ärliger man. / — Hon mente att icke friarn skull' komma.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 BA Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru allt högt uppå land, / till henne så friade mång redelig man. / — Hi, hå, allt högt uppå land, / till henne så friade mång redelig man.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 BB Tiggargubbens brud Där bodde en jungfru uti vår by. / Till henne fria riddare och adelsmän. / Hon gjorde ej annat än spott och spe av dem. / — Så redelige kar' var inte kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ca Tiggargubbens brud Der stod en ungersven allt uppå en bro, / Han talte med en jungfru så dägelig och tro. / — Den rikaste var intet kommen än!
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Cb Tiggargubbens brud Det stod en ungersven allt uppå en bro, / Han talte med jungfru så däglig och tro. / — Den rikaste var intet kommen än! Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 D Tiggargubbens brud Der bodde en fröken så högt opp i land / Till henne så friade mång redelig man / — Hi ha — / så högt opp i land / Till henne så friade mång redelig man Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ea Tiggargubbens brud Och tiggargubben lyfter uppå guldperuken sin / Och lyster sköna jungfrun skåda skorfvenacken min; / — leka lekaren är intet kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Eb Tiggargubbens brud tiggargubben lyfter uppå guldperuken sin / Och lyster Sköna jungfrun skåda skorfvenacken min / — Leka lekaren är inte kommen än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ec Tiggargubbens brud Der bodde en Fröken så högt upp i land, / Till henne så friade mång redelig man. / — Leka Lekaren är inte kommen än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 F Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru så högt up i land, / Till henne så friade mången man, / — men Leken var väl icke lycktad än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ga Tiggargubbens brud En flicka, som har hafvit de friare fem, / För alla så gaf hon korgen åt dem. / — Rika likaren är inte kommen än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 H Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru högt up i land / Till henne så fria både rik och ärlig man / — Hör, min gelike han är ej kommen än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 I Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land / Till henne så friade så mången riker man / — Hi! ho! — / högt upp i land. / Till henne så friade så mången riker man. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 J Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land, / Hon hade så mången friareman, / — Hå, hå, — / högt upp i land! / Hon hade så mången friareman. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 K Tiggargubbens brud Döm ej så fort om min värda person / Förrän du har skådat[ mig] från hatten till skon / — / : Sjung hoppfarallala: / / Förrän du har skådat mig från hatten till skon
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 L Tiggargubbens brud Fante Kut han gångar till närmaste by / — Hopp fanti lalla å' lalla å lej! — / Där lånar han sig sadel och frack som var ny / — Hopp fanteli å' lalla!
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 M Tiggargubbens brud Tiggegubben stod han tänkte sig om, / Han skulle till att skryta utaf sin rikedom, / — Hej och ho — / han tänkte sig om, / Han skulle till att skryta utaf sin rikedom,
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Nb Tiggargubbens brud Te jåmfrun se friade bau harreman o präst, / Å ätte se kom där än töggegåbbe näst. / — A, ja, än töggegåbbe näst. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 O Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru vid Alforsa strand, / till henne så friade mång redelig man. / — Hej som opp falla la la! — / Vid Alforsa strand, / till henne så friade mång redelig man.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 P Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land. / till henne friar så mången fager man / — Min gelike han är ej kommen ännu
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Q Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru högt uppe i land, / Till henne så friade så mången man, / — Eder like jag är, eder like han är väl ej kommen ännu,
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 R Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru uti nybyggdaland, / hon hade så mången ja friareman. / — Hå-åh-hå — / hon hade så mången ja friareman. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 S Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land / Hon hade så mången en friareman / — sjung hoppfall… — / så högt upp i land / Hon hade så mången en friareman Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 T Tiggargubbens brud Den tiggeregubben han gångar sig åt nästa gård / Där låner han sig rock med gullparuk uppå. / — Hi ho! / Där låner han sig rock med gullparuk uppå. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ua Tiggargubbens brud En Herreman gångade sig till ett led; / Där mötte då honom en tiggare. / — Scho, ho, — / allt till ett led, / Där mötte då honom en tiggare. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 243 GL Bonden och hans hustru "Nu kommer ryttar'n ridandes", Sade Bonden. / "Var så god och be 'n stig' in", Sade Bondens hustru. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 243 GM Bonden och hans hustru "Det kommer en Ryttare ridandes", / Sade Bonden. / "Läs opp grin', och be 'n stig in", / Sade Bondens Hustru.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 245 AR Det underbara bältet Det var en Söndags morgon, / Jag månde till kyrkan gånga. / — Ho! hi! dudelidelej; / Jag månde till kyrkan gånga. / Der mötte jag de kungarne tre, / De ville mitt Bälte bortbyta.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 248 AAb Bonden och kråkan Och Bonden han körde till furre-skog / — Hopp fa la la, trala la la la — / Der såg han en kråka, som satt och gol / — Hå hå, huru gick det då? *
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 248 AD Bonden och kråkan Och bonden han gick i timmerskog: / Då fick han höra hvar kråkan gol. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 248 GO Bonden och kråkan Mannen sig gångade tidigt till skog, / der skod han så snällt den kråga god, / och krågan han förde hem i sitt hus; / af talgen de stöpte femtan pund ljus,  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 251 AE Bonden och räven "Jag hafver en liten silkes-pung, / Den vill jag dig gifva." / "Jag har så korta fingrar, jag, / Jag kan inte pungen vända." / "Hvarje stubb jag går förbi, / Dervid det svärdet fastnar."  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 252 CA Kattens död Och Katten låg på ugnen sjuk, / Hon klagade sig stor möda, / Hon had' så ondt i hufvud sitt, / Hon tänkte skulle blifva döda. / — Ty då var Kattemisen sjuker. *
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 253 AAb Tordyvelns bröllop Bromsen flög till flugans gård. / — Pirum. — / "Vill du ej ha Torn-baggen i år?" / — Kom kolleri persum Pirum. / Persum nostrum parium, / kom kolleri dirium darium. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 253 ABb Tordyvelns bröllop Bromsen och Tornbaggen de lade ett råd / Huru de skulle den flugan få. / — Pirum. / Pirum nostrum bartrium, / Kom kulleri kulleri darium.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 253 ACb Tordyvelns bröllop Bromsen friade flugan till, / — Trin trannelin trumma, — / "Du ska' få mig om du vill," / — Min rosa och min blomma!  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 253 DE Tordyvelns bröllop "Broms! Du är ju min frände- / — Trim trantiri trumma — / "Nu ville jag mig sända. / — Min Ros och ädela blomma.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 260 V Tjuvarna "Och hör du kärring i spisen, / — Två redeliga män. — / Och får jag qväda en visa / — Det är inte dager än, / Det dagas inte än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader)     SMB 264 A Oste-knoppen Konungen sade åt Kocken sin; - / "I dag skall du hemta in min lilla Oste-knopp." / — De sutto på golfvet och doppade.  
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D
(saknas)
Flicka lilla kom till mig Flicka lilla kom till mig / för trohet skall du finna. / Aldrig skall jag svika dig / om du vill blifva min qvinna. / Sviker jag dig / så löne Gud mig / Hvarje stund och timme!  
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D
(saknas)
Kom skolla vi till grannens gästbud fara! Kom skole wi till grannens gästbud fara / min gumma och jag med:,: / la la la --- la la ---:,: / Min gumma och jag med. *
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 33 Lyster ungersven att taga sig en vän! Lyster Ungersven att taga sig en vän, / taga sig en vän, / Rosor och Violer! / Rosor ibland de Liljorna små, / Hjertelig kära / kan jag väl få, / Rosor och Violer. Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 90 Ack, ack, ack min kära! Ack, ack, ack min kära hvad felar nu dej / Det är ju så fåfängt, ha tankar till mej Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 131 När som Anna-Lisa slår på storom När som n.n. lille håller slåttergille, / hvem får då wara med:,: / Hvarför ikke det, / n.n. lilla med:,: / Det är den enda han kan hålla kär. Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 157 Hopp flicka lilla vill du ha mej Hör du flicka lilla will du ha' mej / se här är wantarna dem du gaf mej; / Öst bo är du och Vest bo är jag / Träsko har du och lärsko har jag, / Fria hur du fria will; / mej ska' du ha'. Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 190 (Var. A) Skeppet seglar och vinden går Linden står med gröna blad, / och så med dejliga blommor:,: / Så glader blifver flickan då, / hon ser sin fästeman komma:,: Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 190 (Var. B) Skeppet seglar och vinden går Det går ett skepp på Temmaren, / Det går så sakta och vankar; / Och den som har en fulltrogen vän, / Visst bär han den i sina tankar. / Hå hå, nå nå, det må så gå, / Jag bryter löf och lägger mig uppå; / Jag sörjer än, som fogelen, / Den skytten hafver skjutit makan.  
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 199 Hör du Pelle varför linkar du så Lasse lilla, Lasse lilla, hvarför linkar du så? / Jag må väl linka jag har ingen tå; / Ingen jag har och ingen jag får, / Och ingen passar jag uppå. / Ingen tobak i pipan och gumman är död, / Jag fattiger Lasse får lida stor nöd.  
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 275 Flicka lilla vill du gifta dig så nicka Flicka lilla vill du gifta dej så nicka:,: / Jag tror visst att du vill ha mej, / Jag tror och att du kan få mej. / Vi ska lefva och vi skall dö, / Vi ska räfsa och köra hö när det regnar. *
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 307 Fågeln han sitter på berberiskvisten Fogelen sitter på berberisqvisten, / Han hoppar och dansar som han vore rysker. / Så, så, min käresta, / Så, så, min käresta.  
Skämt- och nidvisor GSMS 47 Käringen på gästabud Hör Asser du, min lille man, / Kom slipa mina knifvar, / Ty här är gille i nästa by, / Jag får ej hemma blifva. / Jag måste klä mig ren och grann / Och sedan taga för mig i han'; / Ty jag är bjuden i barnsöl.
Yngre episka visor - Efterklangsballad GSMS 55 Älskaren i gluggen Gud välsigne ditt öga, / Lilla vännen min! / Som tittar i fönstret det höga; / Men kom slätt intet in! / I afse sa glömde jag stubben at geja, / Jag menar den karlen är viller och galen, / Som inte kan höra att Styggen är vaken. / Duss lull, Styggen är vaken, / Dussa lulla, liten-lej.
Äldre episka visor (övriga) GSMS 138 Herr Staffan och Jungfru Vallborg Herr Staffan han drager sin brijnie uppå / för rooser och Lillior / Ther woro så gläntzande gull uppå / Thet blijr nogh tijdher till att rijdhe
Viskategori Typ ID Titel Textbörjan / Strof 1 Melodi
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 12 Hb Jungfrun förvandlad till lind Välvast du Ek, och välvast du Björk, / Så liten en stund; / För alltid står du så grön som en lök. / Jag talar nu vid mitt sötaste lif, om en afton. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 15 AGa Redeborg och Gullborg Herting Liljebrand han tjente på Konungens gård / Uti lunden / I femtan wickor och dertill ett år. / För den han sig har tingat i sin ungdom. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 19 Ab Agneta och havsmannen Agneta går sig på sjö-bryggan ut, / Och Hafs-mannen henne med ögonen fick se. / — Hå! hå! hå! / Och Hafs-mannen henne med ögonen fick se. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 20 CX Näcken bortför jungfrun Der bodde en herre på Östervalla hed, / Han hade tre döttrar och granna voro de, / — Med den äran. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 21 Db Ungersven och havsfrun Och Hafsfrun hon går sig allt öfver en bro, / Med röda guld-strumpor och målade skor. / — Men linden hon gror allt under de fagraste lunder. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 22 Ob Harpans kraft Och bud kom det för Herr Peder in: / "Liten Kerstin sitter och gråter, lägger handen under kinn." / — Min hjerteliga kär, hjerteliga kär, / Håller eder uti väl-tro, i väl-tro! Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 AFb Havsfruns tärna Der bodde en Konung uti Engeland / Medan man ligger hviler uti sjööen / Han hade en Son, som hette Hillebrand / Jag kommer väl igen, innan skogen står i löfven. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 AG Havsfruns tärna Liten Therna hon gångar sig åt sjöastrand, / Blåser kalt, Blåser kalt, kalt väder ifrån sjön. / Der stod sjöna hafsfrun och räckte na sin hand, / Blåser kalt, Blåser kalt, kalt väder ifrån sjön.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 AH Havsfruns tärna Hertigen gick för sin moder att stå; / Blåser kallt kallt väder ifrån sjön. / "Har jag ej haft en syster så båld?" / Blåser kallt kallt väder ifrån sjön. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 AJ Havfruens tærne Hertingen rider sig åt hafsstranden ut / — Blåser kallt, kallt wäder ifrån sjön — / Då fick han se hvar ( hafsfrun) haffrun hon sam. / — Blåser kallt, kallt wäder ifrån sjön. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 23 CG Havsfruns tärna Och dig så vill jag gifva min gångare huit, / blåser kallt, kallt väder ifrån sjön; / om jag den tärnan finge se; / blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 24 BD Den bergtagna Pel Elfven tog jungfrun uppå sin bak / — löfven trilla under linden — / så lunkar åt hafvet i fullan godt mak / — för hon bar löndeligen sorgen.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 33 AB Styvmodern Der bodde en Herre uti vår stad / han fäste sig vid fru Silver i lag / — För ädela mö och skön jungfru. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Naturmytiska visor SMB 33 BR Styvmodern Den herren gaf sig ut till att vandra; / Han vandra så han fäste fru stolts Inge. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 37 AH Jungfru Maria och Jesus Maria hon gångar sig åt Bethlehem in, / Der föder hon då Jesum kära sonen sin.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 39 AEb Sankte Staffan Staffan var en stalledräng stalledräng stalledräng / vattnade sina folar fem folar fem folar fem / — I ra i ra i rallalerara Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 39 FA Sankte Staffan Staffa var en stalle-dräng, stalle-dräng, stalle-dräng; / Vattnar han de fålar fem, fålar fem, fålar fem. / — Leitari, leitari, leitari lara;  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 40 Ab Sankt Göran och draken Loffuat warde Jomfrv maria / och henne welsignade son / jack will eder en vise at queda / hon är giordt om riddar sancto orian Ja *
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 42 DL Liten Karin Och Carin gångar sig åt heden / så fager och så fin, / Der gångar hon hela heden / att söka sin gelik. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Legendvisor SMB 43 AC Maria Magdalena Helena hon gångar sig till källare-bro, / — Solen skiner vida; — / Till henne kom vår Frälser-man, / — Allt under linden den gröna.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 70 AI Herr Karl och klosterjungfrun Herr Karl till sin fostermor gick, / Och frågade henne om råd: / "Hur skall jag sköna jungfrun / I vakstugan kunna få?" / — Herr Karl sofver allena!  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 70 BR Herr Karl och klosterljungfrun Herr Carl han gångar på golfvet, / Han kammar och krusar sitt hår. / Han ville så gerna gifta sig, / Han visste sig ingen råd! Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 72 ABa Rudegull seglar bort med sin trolovade Och Riddaren han talte till unga Hillevi: / "Hur länge vill du vänta om jag bortreser nu?" / — Ibland rosor. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 72 Db Rudegull seglar bort med sin trolovade I femton runda år jag dig vänta månd; / Men kommer du inte då, så väntar jag väl ändå. / — Uti rosor.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 83 AA Rosea lilla Jussæa lille tjente uppå Konungens gård / — med all ära och dygd. — / Och sjelfva Konungen till henne behag får / — I vinnen väl både rosor och liljor  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 86 Gc Broder prövar syster Jungfrun hon gångar sig neder till strand; / Villen I min vän mig trolofva? / Der fick hon se ett skepp som var vändadt mot land. / Me'ns de andra de sofvo. / Än gror linden i fägring. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 97 Eb Riddar Stigs bröllop Så geck jag mig ut till konungens gård, / Så geck jag mig ut till konungens gård, / där fruar och jungfrur de knorla sitt hår, / Så grymmela!
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 101 Ab Jungfru Gunnela och riddar Perleman Stålts Gunilla talte till modren så, - / "Jag skall dricka Jula hos Pallebror i år." / — Det rinner opp de örter i de gröna ängar.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 101 Fb Jungfru Gunnela och riddar Perleman Och det var Jungfru Gundela, / Hon skulle åt kyrkan fara; / Och det var rika Palmer, / Han ville henne våldtaga. / Här opprinner örter af det gröna. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 114 B Trohetsprövningen In kom drängen i kjorteln mjuk. / Foglen sjunger om sommaren. / Om jungfrun vill sörja. Nu är ungersvenn sjuk / För alla små foglar de sjunga väl. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 118 Ac Folke Lagmansson och drottning Hillevi Folke Lagmansson tienar i konungens gård, / och Drottningen honom åstundar; / hon låter honom giöra en kjortel så god, / och virkad af gullet det röda. / — Gud nåde dig Folke liten Lagmanson! / Du skulle med mig af landet bortrymma.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 120 Cb Frillans hämnd Herr Peder han rider på sin moders gård, / För kärlek och tro I hafven till mig, / Men jag skall fara bort och gifta mig, / Låter ingen sofva / Låter ingen sofva i famnen din. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 125 He Ebbe Skammelsson Årsgammal han bodde på Tira, / Han var både mägtig och åld, / Så raska hade han sönerne fem, / De två buro sig illa åt. / För det träder Ebbe Årsgammalsson så mången stig villo.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 132 Fb Dödsbudet Malmgren han sadlar sin gångare grå, / Löndeli' klockor i Helgona-dal, / Se'n rider han sig till konungens gård, / För älsko' så fann man sorgen.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 AF Kärestans död Herr Peder han gick för sin Konung att stå / han gjorde sina böner så mjuka / Kära min Herre ni gifven mig god nåd, / jag har sport mina fästemö sjuka. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 AZ Kärestans död Skön Adelind han tjente på Konungens gård / för guld och för välskurna kläder / Så litet som han åt, så litet som han drack, / Han sörjde för sin käresta var döder.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 BA Kärestans död Olof Fagerlind han tjente på Konungens gård / För guld och för välskurna kläder / Så litet som han åt, han desto mindre drack / Han sörjde sin hjerteliga kära. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 BD Kärestans död Olof Adelin han tjente på Konungens gård / för penningar och välgjorda kläder; / så litet han åt och dess mindre han drack, / för han tänkte på sin hjertelig så kärer.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 BE Kärestans död Olof Adelin han tjente på konungens gård / För pengar och för väl skodda kläder, / Så litet som han åt och dess mindre som han drack / Han tänkte på sin hjertans alldra kära. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 Eb Kärestans död Och jungfrun hon gångar sig till moderen in: / "I bädden mig opp den sängen." / Åh! hej, Åh svei, / Åh suriom rei; / Tantaruliom rei; / "I bädden mig opp den sängen."
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 FFb Kärestans död Det var allt om en Lördags-qväll. / Jag skulle till min käresta rida. / För rummerummemennerej / Jag skulle till min käresta rida.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 FG Kärestans död Jag gick mig ut, en afton sent / Jag visste af alls ingen smärta / Hopp sade jag - Falalla-lalla-la / Jag visste af alls ingen smärta.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 IJ Kärestans död Olof Adelin han tjente på konungens gård, / För guld och för välskurna kläder; / Så litet som han åt, så mycket mindre drack, / Han sörjde sin hjerteliga kära. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 133 IK Kärestans död Så red jag mig öfver sjumila skog, / der mötte jag min kärestas broder. / För sjung falleralla lallalla lej / Der mötte jag min kärestas broder.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 136 Jc Fästmannen dör "Hvad är det för nytt som på tinge skall fram?" / — Under lide, — / "Jo det är visst att Lagerman är död." / — Så serla om en afton-tide. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 143 Q Stolts Margreta drunknar Fru Margret hon gick uppå gården och var, / Hon tänkte det var hennes allra sista dag; / I ron mig öfver sjön, / I ron mig öfver sjön fram till Åland. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 160 Ic Konung Valdemar och hans syster Konung och drottning de talades vid, / Under lide; / "Säg skole vi göra bröllopp i år?" / Vi ride mellan Roshult och Lide. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 164 AF Herr Peders sjöresa det var en ung Herr Peder / han gick för sin fostermor / att hon skulle säga hvad död han skulle få / som var en Sådan Syndare stor. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 164 AG Herr Peders sjöresa Och inte dör du i sotesäng, / Ej heller så dör du i krig, / Akta dig väl för de böljorna blå, / Att de ej förkorta ditt lif. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 164 MX Herr Peders sjöresa Herr Peder han gångar på golfvet, / Han krusar och kammar sitt hår; / Han frågade sin fostermor, / Hvad död han skulle få? Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 169 Db Klosterjungfrun Truls gifve att Smedgården uti Ryssland vore bränd, / Och alla falska tungor voro döda, / Och att jag hade mig en så fulltrogen vän, / Som ville mig älska till döda.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 172 BS Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin De togo hertig Fröjdeborg ur tornet det blå, / För allt hvad som kärt är i verlden, / Hans hår var grått, hans skägg likaså. / Mig tyckes det är tungt till att lefva. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 173 CO Den bortsålda Manuskriptet har endast noter. Ingen text eller textunderläggning finns. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 177 Ec Per Svinaherde Och liten Kerstin axlar sin kappa blå, / — Hå, hå, hå! — / Så gånger hon sig dit som svina-herden låg. / — Hej hopp far ideli-ra, Hej för alla Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 178 AE Kerstin stalldräng Liten Kerstin hon rider till Skräddare-gård, / Der låter hon afskära sitt fager-gula hår. / — Hon säger hon vill till hofs, att lära rida.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 178 AF Kerstin stalldräng Och liten Stall-dräng har fått en underliga sot, / Hon gör såsom qvinnor, då de små-barn få.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 181 AB Liten båtsman Och Jungfrun sitt'r i buren, / syr silke uppå skinn; / fram kommer der en Gångarpilt, / han träder nu derin. / — Så spela de gulltärning. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 181 Bc Liten Båtsman Jungfrun satt i Kammaren och sydde Gull på skin, / Så kom en lisslan Båtsman der tultandes in. / — Men de spelte de spelte Gulltärning.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 182 AP Liten vallpiga Bondens Getpiga med getterna går vall / — Herren min! — / En visa hon qväda kunde / — Om sommaren / när alla små foglar de sjunga så väl.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 182 AQ Liten vallpiga Inga lilla stod vid qvarnen och mol / Och sang mycket bättre, än göken han gol. / Hur skall jag få sofva hos flickan den väna. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Riddarvisor SMB 184 Bb De sju guldbergen Herr Peder han reste till sjöge-strand, / Der alle små snäckor kommo seglandes i land. / — Men hågen han lekte så väl för dem. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Kämpavisor SMB 205 AAb Sven Svanevit Hvad är som skiner klarast uti Konungens sal / Och hvad är det som kläder i den djupaste dal / Hvad är det som gör vägen som tätast / Hvad är det som gör trädet som rätast. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Kämpavisor SMB 215 Cb Orm ungersven Och det var höga Herr Berne-ris. / Han rider till Konungens gård: / "Och lyster de kämpar att strida med mig, / Att vinna det höfviska vifvet?" / — Men än ger löfskogen med allo. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 220 G Den giftaslystna Jag vet väl en flicka som bor i en by, / Väl kan hon spinna och väl kan hon sy, / — för hon får ingen man, det står ej någon råd till.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 224 Db Finn Komfusenfej "God dag, fru Hicka, fru Picka, fru Barbro Bricka, / Jag vill eder sjelfer till hustru ha'. / Det skall du fråga min far om, Konungen i Kei; / "Jag har så gjort", sa' fusson fei. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 229 AA Mjölnarens dotter Det var två drängar som lade upp råd / Hur de skulle mjölnarens dotter få. / Hurr Purr, Karin lilla, Jakob, fallaralej.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 233 AN Bonddrängen och jungfrun Torparen och riddaren de lade råd / hvem skulle rida och hvem skulle gå / — hon trodd'et varit herran — / hvem skulle rida och hvem skulle gå / — under tiden.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 A Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru i vårt lann / tell hänne så fria mång redeligo mann / — din like han är inte kommen ännu
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AA Tiggargubbens brud Det bodd en jungfru så högt uppå land / Till henne så fria mång redlig man
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AB Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru allt högt upp i land; / Till henne så fria mång redelig man. / — Hi, ho! högt upp i land: , : / Till henne så fria mång redelig man.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AC Tiggargubbens brud Och tiggargubben gångar sig på konungens gård, / — I-o, med gullsporrar på — / Och lånar sig en häst med gullsadel uppå. / — I-o, med gullsporrar på.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AD Tiggargubbens brud Det bodde en fröken så högt upp i land. / Till henne så friade en riddersman; / — Lite likare och lite rikare var ej kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AE Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land / Hon hade så mången en friareman / — Eder like är väl icke kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AF Tiggargubbens brud Där bodde la en flicka så vitt ut på strand, / Till henne så friade varendaste man, / Sjung hej och sej! Så vitt ut på strand, / Till henne så friade varendaste man.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AG Tiggargubbens brud Dä bodde en jumfru så högt uppå land / til henne så fria mång riddersman
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AH Tiggargubbens brud Fanteguten skulle ut å frie / — Hej kon-fa-li fallali fal-lej — / Han lånte sej så han skull få rie / — Hej konfalli fallallila Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AI Tiggargubbens brud Där bodde en flicka så högt upp i land, / Till henne så friade mången bra man, / — Lika riker han var välkommen ändå.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AJ Tiggargubbens brud Där bodde en jungfru vid allfara-strand, / Till henne så friade två krigsmän så rik, / Den ene gav hon korgen, den andre har hon svikt.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AK Tiggargubbens brud Och var haver du din åker och din äng / och dina tolv pigor som bädda din säng? Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AL Tiggargubbens brud "Där haver jag ett slott utav bly, / som du skall få spatsera uti; / — telantelantelinte la.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AM Tiggargubbens brud På Hässleholm där bodde / en adelsman så rik / På guld och på penningar / fanns ingen honom lik
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AN Tiggargubbens brud Och tigger-gubben stod vid jungfruns grind / och stod och skrytade om rikedomen sin / — héj - du - réj - du - lá - dú - rá - lá - léj. / han stod och skrytade om rikedomen sin.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AO Tiggargubbens brud Tiggemannen stod och tänkte sig om / Hur han skulle skryta utav sin rikedom
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AP Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru vid "älvade" strand / till henne det friade en redlig man, / till henne det friade en rättare rik, / den ene gav hon korgen / den andre gav hon stryk, / — lej lo, en rättare rik, — / den ene gav hon korgen / den andre gav hon stryk.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AQ Tiggargubbens brud Tiggergubben gångar sej på jungfrunes går'( d) , / Å sköna jungfrun ute mä tiggergubben går. / — Hi ho, på jungfrunes går'( d) ! / Å sköna jungfrun ute mä tiggergubben går.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AR Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru vid Hardeberga strand / Till henne så friade en redelig man / — Tralalilalalala-tralalalilalilej — till henne så friade en redeliger man / -----
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AS Tiggargubbens brud Och fanten han satte säg på sin stock, / — hopp fanteri å rallan li lej, — / han ågde inte skjortefille på sin kropp / — hopp fanteri å rallan li lej
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AT Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru så högt upp i land. / Dit friade riddare, dit friade adelsmän. / — men kärleken var intet kommen än — Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AU Tiggargubbens brud Upp i landet haver jag en gård utav bly. / Behagar sköna jungfrun komma spatsera däruti? / — Litet rikare varder jag väl kommand än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AV Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land / Till henne så fria mång redeliga man. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AX Tiggargubbens brud "Väl haver jag ett slott utav bly; / Behagar sköna jungfrun spatsera däruti? / — Rätta läkaren är inte kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AY Tiggargubbens brud Där bodde en jungfru så högt upp i land / Där friade till henne mång redelig man / — hy å högt upp i land — / där friade till henne mång redelig man
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 AZ Tiggargubbens brud Och aldrig har jag haft något slott utav bly, / och aldrig har jag slitit någon skjorta som var ny. / — Rika friaren är inte kommen ännu. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 B Tiggargubbens brud Det bodde en Jungfru så högt upp i land, / Till henne så fria' mång ärliger man. / — Hon mente att icke friarn skull' komma.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 BA Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru allt högt uppå land, / till henne så friade mång redelig man. / — Hi, hå, allt högt uppå land, / till henne så friade mång redelig man.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 BB Tiggargubbens brud Där bodde en jungfru uti vår by. / Till henne fria riddare och adelsmän. / Hon gjorde ej annat än spott och spe av dem. / — Så redelige kar' var inte kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ca Tiggargubbens brud Der stod en ungersven allt uppå en bro, / Han talte med en jungfru så dägelig och tro. / — Den rikaste var intet kommen än!
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Cb Tiggargubbens brud Det stod en ungersven allt uppå en bro, / Han talte med jungfru så däglig och tro. / — Den rikaste var intet kommen än! Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 D Tiggargubbens brud Der bodde en fröken så högt opp i land / Till henne så friade mång redelig man / — Hi ha — / så högt opp i land / Till henne så friade mång redelig man Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ea Tiggargubbens brud Och tiggargubben lyfter uppå guldperuken sin / Och lyster sköna jungfrun skåda skorfvenacken min; / — leka lekaren är intet kommen än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Eb Tiggargubbens brud tiggargubben lyfter uppå guldperuken sin / Och lyster Sköna jungfrun skåda skorfvenacken min / — Leka lekaren är inte kommen än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ec Tiggargubbens brud Der bodde en Fröken så högt upp i land, / Till henne så friade mång redelig man. / — Leka Lekaren är inte kommen än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 F Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru så högt up i land, / Till henne så friade mången man, / — men Leken var väl icke lycktad än.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ga Tiggargubbens brud En flicka, som har hafvit de friare fem, / För alla så gaf hon korgen åt dem. / — Rika likaren är inte kommen än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 H Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru högt up i land / Till henne så fria både rik och ärlig man / — Hör, min gelike han är ej kommen än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 I Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land / Till henne så friade så mången riker man / — Hi! ho! — / högt upp i land. / Till henne så friade så mången riker man. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 J Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land, / Hon hade så mången friareman, / — Hå, hå, — / högt upp i land! / Hon hade så mången friareman. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 K Tiggargubbens brud Döm ej så fort om min värda person / Förrän du har skådat[ mig] från hatten till skon / — / : Sjung hoppfarallala: / / Förrän du har skådat mig från hatten till skon
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 L Tiggargubbens brud Fante Kut han gångar till närmaste by / — Hopp fanti lalla å' lalla å lej! — / Där lånar han sig sadel och frack som var ny / — Hopp fanteli å' lalla!
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 M Tiggargubbens brud Tiggegubben stod han tänkte sig om, / Han skulle till att skryta utaf sin rikedom, / — Hej och ho — / han tänkte sig om, / Han skulle till att skryta utaf sin rikedom,
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Nb Tiggargubbens brud Te jåmfrun se friade bau harreman o präst, / Å ätte se kom där än töggegåbbe näst. / — A, ja, än töggegåbbe näst. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 O Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru vid Alforsa strand, / till henne så friade mång redelig man. / — Hej som opp falla la la! — / Vid Alforsa strand, / till henne så friade mång redelig man.
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 P Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land. / till henne friar så mången fager man / — Min gelike han är ej kommen ännu
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Q Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru högt uppe i land, / Till henne så friade så mången man, / — Eder like jag är, eder like han är väl ej kommen ännu,
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 R Tiggargubbens brud Det bodde en jungfru uti nybyggdaland, / hon hade så mången ja friareman. / — Hå-åh-hå — / hon hade så mången ja friareman. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 S Tiggargubbens brud Der bodde en jungfru så högt upp i land / Hon hade så mången en friareman / — sjung hoppfall… — / så högt upp i land / Hon hade så mången en friareman Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 T Tiggargubbens brud Den tiggeregubben han gångar sig åt nästa gård / Där låner han sig rock med gullparuk uppå. / — Hi ho! / Där låner han sig rock med gullparuk uppå. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 236 Ua Tiggargubbens brud En Herreman gångade sig till ett led; / Där mötte då honom en tiggare. / — Scho, ho, — / allt till ett led, / Där mötte då honom en tiggare. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 243 GL Bonden och hans hustru "Nu kommer ryttar'n ridandes", Sade Bonden. / "Var så god och be 'n stig' in", Sade Bondens hustru. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 243 GM Bonden och hans hustru "Det kommer en Ryttare ridandes", / Sade Bonden. / "Läs opp grin', och be 'n stig in", / Sade Bondens Hustru.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 245 AR Det underbara bältet Det var en Söndags morgon, / Jag månde till kyrkan gånga. / — Ho! hi! dudelidelej; / Jag månde till kyrkan gånga. / Der mötte jag de kungarne tre, / De ville mitt Bälte bortbyta.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 248 AAb Bonden och kråkan Och Bonden han körde till furre-skog / — Hopp fa la la, trala la la la — / Der såg han en kråka, som satt och gol / — Hå hå, huru gick det då? *
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 248 AD Bonden och kråkan Och bonden han gick i timmerskog: / Då fick han höra hvar kråkan gol. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 248 GO Bonden och kråkan Mannen sig gångade tidigt till skog, / der skod han så snällt den kråga god, / och krågan han förde hem i sitt hus; / af talgen de stöpte femtan pund ljus,  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 251 AE Bonden och räven "Jag hafver en liten silkes-pung, / Den vill jag dig gifva." / "Jag har så korta fingrar, jag, / Jag kan inte pungen vända." / "Hvarje stubb jag går förbi, / Dervid det svärdet fastnar."  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 252 CA Kattens död Och Katten låg på ugnen sjuk, / Hon klagade sig stor möda, / Hon had' så ondt i hufvud sitt, / Hon tänkte skulle blifva döda. / — Ty då var Kattemisen sjuker. *
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 253 AAb Tordyvelns bröllop Bromsen flög till flugans gård. / — Pirum. — / "Vill du ej ha Torn-baggen i år?" / — Kom kolleri persum Pirum. / Persum nostrum parium, / kom kolleri dirium darium. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 253 ABb Tordyvelns bröllop Bromsen och Tornbaggen de lade ett råd / Huru de skulle den flugan få. / — Pirum. / Pirum nostrum bartrium, / Kom kulleri kulleri darium.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 253 ACb Tordyvelns bröllop Bromsen friade flugan till, / — Trin trannelin trumma, — / "Du ska' få mig om du vill," / — Min rosa och min blomma!  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 253 DE Tordyvelns bröllop "Broms! Du är ju min frände- / — Trim trantiri trumma — / "Nu ville jag mig sända. / — Min Ros och ädela blomma.  
Äldre episka visor (Medeltida ballader) Skämtvisor SMB 260 V Tjuvarna "Och hör du kärring i spisen, / — Två redeliga män. — / Och får jag qväda en visa / — Det är inte dager än, / Det dagas inte än. Ja
Äldre episka visor (Medeltida ballader)     SMB 264 A Oste-knoppen Konungen sade åt Kocken sin; - / "I dag skall du hemta in min lilla Oste-knopp." / — De sutto på golfvet och doppade.  
Viskategori Typ ID Titel Textbörjan / Strof 1 Melodi
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D
(saknas)
Flicka lilla kom till mig Flicka lilla kom till mig / för trohet skall du finna. / Aldrig skall jag svika dig / om du vill blifva min qvinna. / Sviker jag dig / så löne Gud mig / Hvarje stund och timme!  
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D
(saknas)
Kom skolla vi till grannens gästbud fara! Kom skole wi till grannens gästbud fara / min gumma och jag med:,: / la la la --- la la ---:,: / Min gumma och jag med. *
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 33 Lyster ungersven att taga sig en vän! Lyster Ungersven att taga sig en vän, / taga sig en vän, / Rosor och Violer! / Rosor ibland de Liljorna små, / Hjertelig kära / kan jag väl få, / Rosor och Violer. Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 90 Ack, ack, ack min kära! Ack, ack, ack min kära hvad felar nu dej / Det är ju så fåfängt, ha tankar till mej Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 131 När som Anna-Lisa slår på storom När som n.n. lille håller slåttergille, / hvem får då wara med:,: / Hvarför ikke det, / n.n. lilla med:,: / Det är den enda han kan hålla kär. Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 157 Hopp flicka lilla vill du ha mej Hör du flicka lilla will du ha' mej / se här är wantarna dem du gaf mej; / Öst bo är du och Vest bo är jag / Träsko har du och lärsko har jag, / Fria hur du fria will; / mej ska' du ha'. Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 190 (Var. A) Skeppet seglar och vinden går Linden står med gröna blad, / och så med dejliga blommor:,: / Så glader blifver flickan då, / hon ser sin fästeman komma:,: Ja
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 190 (Var. B) Skeppet seglar och vinden går Det går ett skepp på Temmaren, / Det går så sakta och vankar; / Och den som har en fulltrogen vän, / Visst bär han den i sina tankar. / Hå hå, nå nå, det må så gå, / Jag bryter löf och lägger mig uppå; / Jag sörjer än, som fogelen, / Den skytten hafver skjutit makan.  
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 199 Hör du Pelle varför linkar du så Lasse lilla, Lasse lilla, hvarför linkar du så? / Jag må väl linka jag har ingen tå; / Ingen jag har och ingen jag får, / Och ingen passar jag uppå. / Ingen tobak i pipan och gumman är död, / Jag fattiger Lasse får lida stor nöd.  
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 275 Flicka lilla vill du gifta dig så nicka Flicka lilla vill du gifta dej så nicka:,: / Jag tror visst att du vill ha mej, / Jag tror och att du kan få mej. / Vi ska lefva och vi skall dö, / Vi ska räfsa och köra hö när det regnar. *
Sånglekar Visor med anknytning till fest, dans och förlustelse D 307 Fågeln han sitter på berberiskvisten Fogelen sitter på berberisqvisten, / Han hoppar och dansar som han vore rysker. / Så, så, min käresta, / Så, så, min käresta.  
Viskategori Typ ID Titel Textbörjan / Strof 1 Melodi
Skämt- och nidvisor GSMS 47 Käringen på gästabud Hör Asser du, min lille man, / Kom slipa mina knifvar, / Ty här är gille i nästa by, / Jag får ej hemma blifva. / Jag måste klä mig ren och grann / Och sedan taga för mig i han'; / Ty jag är bjuden i barnsöl.
Yngre episka visor - Efterklangsballad GSMS 55 Älskaren i gluggen Gud välsigne ditt öga, / Lilla vännen min! / Som tittar i fönstret det höga; / Men kom slätt intet in! / I afse sa glömde jag stubben at geja, / Jag menar den karlen är viller och galen, / Som inte kan höra att Styggen är vaken. / Duss lull, Styggen är vaken, / Dussa lulla, liten-lej.
Äldre episka visor (övriga) GSMS 138 Herr Staffan och Jungfru Vallborg Herr Staffan han drager sin brijnie uppå / för rooser och Lillior / Ther woro så gläntzande gull uppå / Thet blijr nogh tijdher till att rijdhe* Transkriberad notbild ännu ej publicerad