Populärmusik

Intervjuer

 

Intervjuer

Antalet intervjuer närmar sig 300 och längden på dessa varierar mellan 30 min och 5 timmar. Den genomsnittliga längden är 60-70 min. De första åren spelades intervjuerna in på mini-disc för att sedan brännas över och förvaras på CD. Under våren 2010 har dessa intervjuer förts över till hårddisk. Sedan 2008 används Handy-recorder för intervjuarbetet, varefter inspelningarna hamnade på CD. Osäkerheten att inte längre ha back-up på mini-disc har medfört att rutinen nu är att nygjorda intervjuer genast läggs på hårddisk.

     

”Jag var med i Willys orkester och vi spelade i slutet av 1940-talet i hela Småland. Rune Persson som då hade RP-studios här i Växjö gjorde en inspelning med oss i Läroverkets aula. Det var inte så vanligt på den tiden att lokala orkestrar blev inspelade”.

Lars-Åke Hult berättar för Leif Carlsson, sommaren 2006.

 
     
 

”Här låg Veramåla dansbana men idag finns inget kvar. Det var ungdomar i byarna runt om som dansade här på lördagskvällarna. Dansbanan försvann nog på 1930-talet”

Viking Fransson, Linneryd, intervjuades 2007