Spelmansböcker i Norden,
21-23 november 2017

Spelmansböcker i Norden är ett evenemang som vill möta det växande intresse kring spelmansböcker som vi just nu ser bland musiker och forskare i Norden. Spelmansböcker i Norden är en mötesplats där olika intressen för spelmansböcker kan mötas i ett nordiskt sammanhang.

Aktuellt: Nu är det möjligt att anmäla sig till konferensen och därmed även få förbokad plats till konserterna. Gå in på anmälningslänken nedan, som tar dig till Linnéuniversitetets anmälningsformulär (svenska/engelska). Priset för konferens, konserter och workshops är 1000 kr (exkl. moms). Anmäl dig här.

Spelmansböcker i Norden består av en internationell vetenskaplig konferens som kombineras med en professionell musik- och dansfestival samt pedagogiska workshops. På så sätt skapas under tre dagar i Växjö i Sverige 21-23 november 2017 ett gemensamt nordiskt – och vidare internationellt – möte för forskare, professionella musiker och dansare samt den stora skaran amatörutövare inom folkmusik och -dans. Genom denna kombination av olika inriktningar blir Spelmansböcker i Norden en arena för ett brett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan verksamhetsområden.

Evenemangets syfte är att fördjupa kunskaperna och ge perspektiv på melodiers och dansers spridning i Norden i äldre tid samt deras användning i dagens nordiska kulturliv. På samma gång hoppas vi att Spelmansböcker i Norden, som en fokuserad manifestation och internationell mötesplats, kan bli en energiinjektion i det fortsatta levandegörandet av ett spännande men fortfarande underutnyttjat kulturarv som är gemensamt för flera nordiska länder.

Med ”spelmansböcker” menas här handskrivna notböcker från 1600- till 1900-talet – med en höjdpunkt under 1700- och 1800-talen – med populära dansmelodier. En del av dessa melodier har levt kvar i muntlig spelmanstradition in i vår tid, och i flera fall har särskilda melodier blivit symboler för folkmusiken i vissa regioner eller länder. Det handlar emellertid om en till stor del gemensam repertoar för de nordiska länderna och norra Europa. Alltfler musiker, dansare och forskare har de senaste åren börjat intressera sig för att konstnärligt och vetenskapligt utforska dessa notböcker, som är en viktig historisk källa till kunskap om ett nordiskt kulturarv som ligger i brytpunkten mellan ”det folkliga” och ”det bildade”, amatörkultur och professionell kultur.

Spelmansböcker i Norden är en del av Smålands Musikarkivs 25-årsjubileum och arrangeras tillsammans med Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar, Musik i Syd samt i samarbete med ett flertal nordiska systerinstitutioner: Svenskt visarkiv/Statens musikverk, Stockholm; Dansk folkemindesamling/Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn; Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa; Norsk folkemusikklag; Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.